آواره و خدایان زمین

گروه مولفان:
جبران خلیل جبران (نویسنده) | عبدالرضا رضایی نیا (مترجم)

ناشر:
فرهنگ ها

درباره کتاب:
آواره و خدایان زمین عنوان کتابی است از جبران خلیل جبران با ترجمه‌ی عبدالرضا رضایی نیا که در 0 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ ها در سال 1385 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر منثور آمریکایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جبران خلیل جبران، کتاب‌های جبران خلیل جبران(آسو)، جاودانه ها(کتاب خورشید)، دیوانه و پیشگام و سرگشته(سخن)، پیامبر و دیوانه(اخوان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.