آواره و خدایان زمین

گروه مولفان:
جبران خلیل جبران (نویسنده) | عبدالرضا رضایی نیا (مترجم)

ناشر:
فرهنگ ها

درباره کتاب:
آواره و خدایان زمین عنوان کتابی است از جبران خلیل جبران با ترجمه‌ی عبدالرضا رضایی نیا که در 0 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ ها در سال 1385 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر منثور آمریکایی است. از جبران خلیل جبران، کتاب‌های جبران خلیل جبران(آسو)، جاودانه ها(کتاب خورشید)، دیوانه و پیشگام و سرگشته(سخن)، پیامبر و دیوانه(اخوان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.