تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران

مولف:
شیرین عبادی (نویسنده)

ناشر:
روشنگران و مطالعات زنان

درباره کتاب:
تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران عنوان کتابی است از شیرین عبادی که در 0 صفحه و توسط انتشارات روشنگران و مطالعات زنان در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حقوق بشر است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از شیرین عبادی، کتاب‌های حقوق کودک(روشنگران و مطالعات زنان)، حقوق تجارت(گنج دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.