فرهنگ معاصر پایه (انگلیسی فارسی)

مولف:
محمد رضا باطنی (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ معاصر

درباره کتاب:
فرهنگ معاصر پایه (انگلیسی فارسی) عنوان کتابی است از محمد رضا باطنی که در 0 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ معاصر در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد رضا باطنی، کتاب‌های زبان و زبانشناسی(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نگاهی تازه به دستور زبان(آگه)، زبان و تفکر(آگه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,800 تومــان