امیرکبیر فقط اسم یک خیابان نیست!

مولف:
فرهاد حسن زاده (نویسنده)

ناشر:
روزگار

درباره کتاب:
امیرکبیر فقط اسم یک خیابان نیست! عنوان کتابی است از فرهاد حسن زاده که در 78 صفحه و توسط انتشارات روزگار در سال 1379 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستانهای فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فرهاد حسن زاده، کتاب‌های لبخندهای کشمشی یک خانواده(موسسه کتاب چرخ فلک)، خاطرات خون آشام عاشق(موسسه کتاب چرخ فلک)، در روزگاری که هنوز پنج شنبه و جمعه اختراع نشده بود(موسسه کتاب چرخ فلک)، هندوانه به شرط عشق(موسسه کتاب چرخ فلک)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
450 تومــان