امیرکبیر فقط اسم یک خیابان نیست!

مولف:
فرهاد حسن زاده (نویسنده)

ناشر:
روزگار

درباره کتاب:
امیرکبیر فقط اسم یک خیابان نیست! عنوان کتابی است از فرهاد حسن زاده که در 78 صفحه و توسط انتشارات روزگار در سال 1379 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستانهای فارسی است. از فرهاد حسن زاده، کتاب‌های لبخندهای کشمشی یک خانواده(موسسه کتاب چرخ فلک)، خاطرات خون آشام عاشق(موسسه کتاب چرخ فلک)، در روزگاری که هنوز پنج شنبه و جمعه اختراع نشده بود(موسسه کتاب چرخ فلک)، هندوانه به شرط عشق(موسسه کتاب چرخ فلک)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
450 تومــان