دیوان فریدالدین محمد عطار نیشابوری

گروه مولفان:
محمد بن ابراهیم عطار (نویسنده) | محمد هاشمی (مصحح)

ناشر:
فرهنگ جامع

درباره کتاب:
دیوان فریدالدین محمد عطار نیشابوری عنوان کتابی است از محمد بن ابراهیم عطار که در 536 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ جامع در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. از محمد بن ابراهیم عطار، کتاب‌های دیوان عطار نیشابوری(الهام)، داستانهای کوتاه از مثنوی فریدالدین عطار نیشابوری(مهتاب)، دیوان عطار نیشابوری(به نشر)، دیوان عطار نیشابوری(مهر آوید)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
25,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 6ق