دیوان فریدالدین محمد عطار نیشابوری

گروه مولفان:
محمد بن ابراهیم عطار (نویسنده) | محمد هاشمی (مصحح)

ناشر:
فرهنگ جامع

درباره کتاب:
دیوان فریدالدین محمد عطار نیشابوری عنوان کتابی است از محمد بن ابراهیم عطار که در 536 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ جامع در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد بن ابراهیم عطار، کتاب‌های دیوان عطار نیشابوری(الهام)، داستانهای کوتاه از مثنوی فریدالدین عطار نیشابوری(مهتاب)، دیوان عطار نیشابوری(به نشر)، دیوان عطار نیشابوری(مهر آوید)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
25,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 6ق