عبارت های شیمی کنکور

مولف:
محمدحسین انوشه (نویسنده)

ناشر:
مهر و ماه نو

درباره کتاب:
عبارت های شیمی کنکور عنوان کتابی است از محمدحسین انوشه که در 510 صفحه و توسط انتشارات مهر و ماه نو در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمدحسین انوشه، کتاب‌های اسیدها و بازها + PH و مسائل آن(مهر و ماه نو)، مسائل شیمی کنکور(مهر و ماه نو)، سی صد و شصت درجه ی شیمی 4(مهر و ماه نو)، استراتژی شیمی کنکور(مهر و ماه نو)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.