کتاب کمردرد و گردن درد

گروه مولفان:
علیرضا زالی (نویسنده) | فهیمه معافی (نویسنده)

ناشر:
گیسا

درباره کتاب:
کتاب کمردرد و گردن درد عنوان کتابی است از علیرضا زالی که در 0 صفحه و توسط انتشارات گیسا در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کمر درد است.
قیمت کتاب
7,300 تومــان
موضوعات کتاب
کمر درد
گردن درد