کتاب کمردرد و گردن درد

گروه مولفان:
علیرضا زالی (نویسنده) | فهیمه معافی (نویسنده)

ناشر:
گیسا

درباره کتاب:
کتاب کمردرد و گردن درد عنوان کتابی است از علیرضا زالی که در 0 صفحه و توسط انتشارات گیسا در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کمر درد است. از علیرضا زالی، کتاب جامعه شناسی پزشکی(دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,600 تومــان
موضوعات کتاب
کمر درد
گردن درد