برنده اسب چوبی و چند داستان دیگر

گروه مولفان:
ارنست همینگوی (نویسنده) | احمد خزاعی فر (نویسنده)

ناشر:
نشر چشمه

درباره کتاب:
برنده اسب چوبی و چند داستان دیگر عنوان کتابی است از ارنست همینگوی که در 146 صفحه و توسط انتشارات نشر چشمه در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های کوتاه آمریکایی است. از ارنست همینگوی، کتاب‌های آن سوی رودخانه زیر درختان(شرکت نشر کتاب هرمس)، داشتن و نداشتن(شرکت نشر کتاب هرمس)، خورشید همچنان می دمد(شرکت نشر کتاب هرمس)، همینگوی خبرنگار(نشر ثالث)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,400 تومــان