برنده اسب چوبی و چند داستان دیگر

گروه مولفان:
ارنست همینگوی (نویسنده) | احمد خزاعی فر (نویسنده)

ناشر:
نشر چشمه

درباره کتاب:
برنده اسب چوبی و چند داستان دیگر عنوان کتابی است از ارنست همینگوی که در 146 صفحه و توسط انتشارات نشر چشمه در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های کوتاه آمریکایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ارنست همینگوی، کتاب‌های آن سوی رودخانه زیر درختان(شرکت نشر کتاب هرمس)، داشتن و نداشتن(شرکت نشر کتاب هرمس)، خورشید همچنان می دمد(شرکت نشر کتاب هرمس)، همینگوی خبرنگار(نشر ثالث)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,400 تومــان