ایدئولوژی؛ ضرورت یا پرهیز و گریز

مولف:
رضا علیجانی (نویسنده)

ناشر:
چاپخش

درباره کتاب:
ایدئولوژی؛ ضرورت یا پرهیز و گریز عنوان کتابی است از رضا علیجانی که در 0 صفحه و توسط انتشارات چاپخش در سال 1380 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اید ئولوژی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رضا علیجانی، کتاب‌های زن در متون مقدس(روشنگران و مطالعات زنان)، زن در متون مقدس(روشنگران و مطالعات زنان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
25,000 تومــان
موضوعات کتاب
اید ئولوژی