کلیات حکیم نظامی گنجوی

گروه مولفان:
الیاس بن یوسف نظامی (نویسنده) | کاظم عابدینی مطلق (نویسنده)

ناشر:
آدینه سبز

درباره کتاب:
کلیات حکیم نظامی گنجوی عنوان کتابی است از الیاس بن یوسف نظامی که در 0 صفحه و توسط انتشارات آدینه سبز در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از الیاس بن یوسف نظامی، کتاب‌های لیلی و مجنون(زوار)، کلیات نظامی گنجوی(سمیر)، اسکندرنامه(نیک فرجام)، هفت نگار آسمانی(علمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
40,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 6ق