عهد جدید (بر اساس کتاب مقدس اورشلیم)

مولف:
پیروز سیار (مترجم)

ناشر:
نشر نی

درباره کتاب:
عهد جدید (بر اساس کتاب مقدس اورشلیم) عنوان کتابی است با ترجمه پیروز سیار که در 1311 صفحه و توسط انتشارات نشر نی در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کتاب مقدس. عهد جدید. فارسی. 1358 است.
قیمت کتاب
88,000 تومــان