اندازه گیری، سنجش، و ارزشیابی آموزشی

مولف:
علی اکبر سیف (نویسنده)

ناشر:
دوران

درباره کتاب:
اندازه گیری، سنجش، و ارزشیابی آموزشی عنوان کتابی است از علی اکبر سیف که در 696 صفحه و توسط انتشارات دوران در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب موفقیت تحصیلی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی اکبر سیف، کتاب‌های مجموعه مقاله ها و مصاحبه ها(دوران)، سنجش فرآیند و فرآورده یادگیری(دوران)، روشهای یادگیری و مطالعه(دوران)، مقدمه ای بر نظریه های یادگیری(دوران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.