فرمانده، ما برای چه می جنگیم؟!

مولف:
غلامرضا احمدخانی (نویسنده)

ناشر:
نشر ثالث

درباره کتاب:
فرمانده، ما برای چه می جنگیم؟! عنوان کتابی است از غلامرضا احمدخانی که در 78 صفحه و توسط انتشارات نشر ثالث در سال 1384 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های کوتاه فارسی است. از غلامرضا احمدخانی، کتاب‌های بی نامی(روزنه)، چهارمین در(افراز)، گاو مجسم(آوای کلار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
800 تومــان