فرمانده، ما برای چه می جنگیم؟!

مولف:
غلامرضا احمدخانی (نویسنده)

ناشر:
نشر ثالث

درباره کتاب:
فرمانده، ما برای چه می جنگیم؟! عنوان کتابی است از غلامرضا احمدخانی که در 78 صفحه و توسط انتشارات نشر ثالث در سال 1384 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های کوتاه فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از غلامرضا احمدخانی، کتاب‌های بی نامی(روزنه)، چهارمین در(افراز)، گاو مجسم(آوای کلار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
800 تومــان