ادبیات میکرو

گروه مولفان:
محمد جوکار (نویسنده) | مهدی نظری (نویسنده) | امیرنجات شجاعی (نویسنده)

ناشر:
بین المللی گاج

درباره کتاب:
ادبیات میکرو عنوان کتابی است از امیرنجات شجاعی که در 464 صفحه و توسط انتشارات بین المللی گاج در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از امیرنجات شجاعی، کتاب‌های ادبیات فارسی(بین المللی گاج)، ادبیات موضوعی جامع(بین المللی گاج)، ادبیات میکرو(بین المللی گاج)، پاسخ های تشریحی ادبیات میکرو(بین المللی گاج)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.