ادبیات میکرو

گروه مولفان:
محمد جوکار (نویسنده) | مهدی نظری (نویسنده) | امیرنجات شجاعی (نویسنده)

ناشر:
بین المللی گاج

درباره کتاب:
ادبیات میکرو عنوان کتابی است از امیرنجات شجاعی که در 464 صفحه و توسط انتشارات بین المللی گاج در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از امیرنجات شجاعی، کتاب‌های ادبیات فارسی(بین المللی گاج)، ادبیات موضوعی جامع(بین المللی گاج)، ادبیات میکرو(بین المللی گاج)، پاسخ های تشریحی ادبیات میکرو(بین المللی گاج)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.