مترجمان، خائنان (مته به خشخاش چند کتاب)

مولف:
حسن کامشاد (نویسنده)

ناشر:
نشر نی

درباره کتاب:
مترجمان، خائنان (مته به خشخاش چند کتاب) عنوان کتابی است از حسن کامشاد که در 192 صفحه و توسط انتشارات نشر نی در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ادبیات است. از حسن کامشاد، کتاب‌های پایه گذاران نثر جدید فارسی(نشر نی)، سوگ مادر(نشر نی)، هنر داستان نویسی(نشر نی)، سرگذشت فلسفه(نشر نی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.