مترجمان، خائنان (مته به خشخاش چند کتاب)

مولف:
حسن کامشاد (نویسنده)

ناشر:
نشر نی

درباره کتاب:
مترجمان، خائنان (مته به خشخاش چند کتاب) عنوان کتابی است از حسن کامشاد که در 192 صفحه و توسط انتشارات نشر نی در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ادبیات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن کامشاد، کتاب‌های پایه گذاران نثر جدید فارسی(نشر نی)، سوگ مادر(نشر نی)، هنر داستان نویسی(نشر نی)، سرگذشت فلسفه(نشر نی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.