رباعیات خیام نیشابوری.

مولف:
عمر بن ابراهیم خیام (نویسنده)

ناشر:
لیدا

درباره کتاب:
رباعیات خیام نیشابوری. عنوان کتابی است از عمر بن ابراهیم خیام که در 0 صفحه و توسط انتشارات لیدا در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عمر بن ابراهیم خیام، کتاب‌های رباعیات حکیم خیام نیشابوری(نیک فرجام)، رباعیات حکیم عمر خیام(آوردگاه هنر و اندیشه)، رباعیات حکیم عمر خیام(زوار)، رباعیات حکیم عمر خیام(خانه فرهنگ و هنر گویا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,500 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 5ق