فرهنگ معاصر هزاره (انگلیسی فارسی)

گروه مولفان:
علی محمد حق شناس (نویسنده) | حسین سامعی (نویسنده) | نرگس انتخابی (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ معاصر

درباره کتاب:
فرهنگ معاصر هزاره (انگلیسی فارسی) عنوان کتابی است از حسین سامعی که در 0 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ معاصر در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین سامعی، کتاب‌های نقد عقل مدرن(فرزان روز)، فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی-فارسی(فرهنگ معاصر)، ایران و مدرنیته(شرکت نشر قطره)، الگوهای ساخت واژه در زبان فارسی(فرهنگستان زبان و ادب فارسی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید
قیمت کتاب
20,000 تومــان