رهنما، فرهنگ اسپانیایی فارسی

گروه مولفان:
محسن موسوی فرد (نویسنده) | ابراهیم محمدبیگی (نویسنده)

ناشر:
رهنما

درباره کتاب:
رهنما، فرهنگ اسپانیایی فارسی عنوان کتابی است از ابراهیم محمدبیگی که در 0 صفحه و توسط انتشارات رهنما در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان اسپانیایی است. از ابراهیم محمدبیگی، کتاب فرهنگ کوچک ایتالیایی فارسی(رهنما) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان