پرونده قدیمی پیرآباد (فیلمنامه)

مولف:
بهرام بیضایی (نویسنده)

ناشر:
روشنگران و مطالعات زنان

درباره کتاب:
پرونده قدیمی پیرآباد (فیلمنامه) عنوان کتابی است از بهرام بیضایی که در 0 صفحه و توسط انتشارات روشنگران و مطالعات زنان در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فیلم نامه ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بهرام بیضایی، کتاب‌های تاراج نامه (ذیل جهانگشا)(روشنگران و مطالعات زنان)، اشغال(روشنگران و مطالعات زنان)، چشم انداز(روشنگران و مطالعات زنان)، سهراب کشی(روشنگران و مطالعات زنان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,000 تومــان
موضوعات کتاب
فیلم نامه ها