بدون تو چه کار کنم؟

گروه مولفان:
سالی گریندلی (نویسنده) | منا خاطری (مترجم) | پنی دن (تصویرگر)

ناشر:
نسل نواندیش

درباره کتاب:
بدون تو چه کار کنم؟ عنوان کتابی است از سالی گریندلی با ترجمه‌ی منا خاطری که در 0 صفحه و توسط انتشارات نسل نواندیش در سال 1389 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از What will I do without you؟ ، c 1999. موضوع اصلی این کتاب داستان های حیوانات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سالی گریندلی، کتاب‌های دوستی برای چیست؟(نسل نواندیش)، من رو می بخشی؟(نسل نواندیش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.