فرهنگ سده؛ رهنما (انگلیسی فارسی)

مولف:
علی بهرامی (نویسنده)

ناشر:
رهنما

درباره کتاب:
فرهنگ سده؛ رهنما (انگلیسی فارسی) عنوان کتابی است از علی بهرامی که در 0 صفحه و توسط انتشارات رهنما در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. از علی بهرامی، کتاب‌های 504 واژه ضروری زبان انگلیسی به همراه ترجمه فارسی(رهنما)، کتاب نقره ای خوشبختی(راشین)، دوره درسی آواشناسی(رهنما)، رویکردها و روش ها در آموزش زبان(رهنما)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان