فرهنگ ترکی استانبولی- انگلیسی- فارسی رهنما (ویراست دوم)

مولف:
قدیر گل کاریان (نویسنده)

ناشر:
رهنما

درباره کتاب:
فرهنگ ترکی استانبولی- انگلیسی- فارسی رهنما (ویراست دوم) عنوان کتابی است از قدیر گل کاریان که در 0 صفحه و توسط انتشارات رهنما در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب واژه نامه های چند زبانه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از قدیر گل کاریان، کتاب‌های نگرانی خدایان(تلاش)، اشعه سبز سحرآمیز(یاران)، آنگاه که عشق می میرد(یاران)، خاطرات مه آلود(یاران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.