انتقام جویان مزدک (دام گستران)

مولف:
عبدالحسین صنعتی زاده کرمانی (نویسنده)

ناشر:
دنیای کتاب

درباره کتاب:
انتقام جویان مزدک (دام گستران) عنوان کتابی است از عبدالحسین صنعتی زاده کرمانی که در 0 صفحه و توسط انتشارات دنیای کتاب در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عبدالحسین صنعتی زاده کرمانی، کتاب‌های رستم در قرن بیست و دوم(نفیر)، عالم ابدی(مانیا هنر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.