فرهنگ ترکی استانبولی- انگلیسی- فارسی رهنما

مولف:
امیرعلی راسترو (نویسنده)

ناشر:
رهنما

درباره کتاب:
فرهنگ ترکی استانبولی- انگلیسی- فارسی رهنما عنوان کتابی است از امیرعلی راسترو که در 0 صفحه و توسط انتشارات رهنما در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان ترکی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از امیرعلی راسترو، کتاب‌های خارج شدن روح از بدن(دنیای کتاب)، پرندگان خارزار(سمیر)، فرهنگ کوچک ایتالیایی فارسی(رهنما)، فرهنگ کوچک رهنما(رهنما)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.