فرهنگ ترکی استانبولی- انگلیسی- فارسی رهنما

مولف:
امیرعلی راسترو (نویسنده)

ناشر:
رهنما

درباره کتاب:
فرهنگ ترکی استانبولی- انگلیسی- فارسی رهنما عنوان کتابی است از امیرعلی راسترو که در 0 صفحه و توسط انتشارات رهنما در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان ترکی است. از امیرعلی راسترو، کتاب‌های خارج شدن روح از بدن(دنیای کتاب)، پرندگان خارزار(سمیر)، فرهنگ کوچک ایتالیایی فارسی(رهنما)، فرهنگ کوچک رهنما(رهنما)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.