فرهنگ معاصر مدرسه (انگلیسی فارسی)

مولف:
نرگس انتخابی (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ معاصر

درباره کتاب:
فرهنگ معاصر مدرسه (انگلیسی فارسی) عنوان کتابی است از نرگس انتخابی که در 0 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ معاصر در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. از نرگس انتخابی، کتاب‌های 1001 کتاب کودک که پیش از بزرگ شدن باید خواند(شرکت نشر قطره)، گاردن پارتی(ماهی)، دستور زبان آلمانی(فرهنگ معاصر)، فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی-فارسی(فرهنگ معاصر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,000 تومــان