فرهنگ معاصر مدرسه (انگلیسی فارسی)

مولف:
نرگس انتخابی (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ معاصر

درباره کتاب:
فرهنگ معاصر مدرسه (انگلیسی فارسی) عنوان کتابی است از نرگس انتخابی که در 0 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ معاصر در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از نرگس انتخابی، کتاب‌های 1001 کتاب کودک که پیش از بزرگ شدن باید خواند(شرکت نشر قطره)، گاردن پارتی(ماهی)، دستور زبان آلمانی(فرهنگ معاصر)، فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی-فارسی(فرهنگ معاصر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,000 تومــان