واژه نامه کامپیوتر (انگلیسی- فارسی)

مولف:
محمد رضا محمدی فر (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ معاصر

درباره کتاب:
واژه نامه کامپیوتر (انگلیسی- فارسی) عنوان کتابی است از محمد رضا محمدی فر که در 0 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ معاصر در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد رضا محمدی فر، کتاب‌های آشنایی با مدرک شناسی(سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، فرهنگ تبلیغات(سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، واژه نامه روزنامه نگاری(سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، فرهنگ روزنامه نگاری(سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.