کتاب آموزش وایت برد و حروف الفبا همراه با شعر (در این کتاب بارها بنویسید و پاک کنید)

گروه مولفان:
مریم کوثری هنرمند (نویسنده) | بابک الیاسی (تصویرگر)

ناشر:
اردیبهشت

درباره کتاب:
کتاب آموزش وایت برد و حروف الفبا همراه با شعر (در این کتاب بارها بنویسید و پاک کنید) عنوان کتابی است از مریم کوثری هنرمند که در 9 صفحه و توسط انتشارات اردیبهشت در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب الفبای فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مریم کوثری هنرمند، کتاب‌های حسنی چه شاد و خندان داره می ره همدان(اردیبهشت)، حسنی شده فوتبالیست بهتر از اون دیگه نیست(اردیبهشت)، حسنی میره به شهر تبریز(اردیبهشت)، حسنی می ره خوزستان(اردیبهشت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.