کلیات دیوان عطار

مولف:
محمد بن ابراهیم عطار (نویسنده)

ناشر:
شهرزاد

درباره کتاب:
کلیات دیوان عطار عنوان کتابی است از محمد بن ابراهیم عطار که در 0 صفحه و توسط انتشارات شهرزاد در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. از محمد بن ابراهیم عطار، کتاب‌های دیوان عطار نیشابوری(الهام)، داستانهای کوتاه از مثنوی فریدالدین عطار نیشابوری(مهتاب)، دیوان عطار نیشابوری(به نشر)، دیوان عطار نیشابوری(مهر آوید)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان