کلیات دیوان عطار

مولف:
محمد بن ابراهیم عطار (نویسنده)

ناشر:
شهرزاد

درباره کتاب:
کلیات دیوان عطار عنوان کتابی است از محمد بن ابراهیم عطار که در 0 صفحه و توسط انتشارات شهرزاد در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد بن ابراهیم عطار، کتاب‌های دیوان عطار نیشابوری(الهام)، داستانهای کوتاه از مثنوی فریدالدین عطار نیشابوری(مهتاب)، دیوان عطار نیشابوری(به نشر)، دیوان عطار نیشابوری(مهر آوید)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان