فرهنگ کوچک رهنما (فارسی انگلیسی)

گروه مولفان:
اسماعیل زارع بهتاش (نویسنده) | امیرعلی راسترو (نویسنده)

ناشر:
رهنما

درباره کتاب:
فرهنگ کوچک رهنما (فارسی انگلیسی) عنوان کتابی است از اسماعیل زارع بهتاش که در 0 صفحه و توسط انتشارات رهنما در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. از اسماعیل زارع بهتاش، کتاب فرهنگ لغات مترادف و متضاد انگلیسی - فارسی(رهنما) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,000 تومــان