پشت صحنه سفر رهبر به ایساتیس

گروه مولفان:
بشیر حسینی (نویسنده) | محمدحسین سرکشیکیان (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
پشت صحنه سفر رهبر به ایساتیس عنوان کتابی است از محمدحسین سرکشیکیان که در 144 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب خامنه ای، علی، رهبر جمهوری اسلامی ایران، 1318 است.