آیات و نکات دین و زندگی کنکور

گروه مولفان:
زهرا سمیعی عارف (نویسنده) | حسین رضائیان (نویسنده) | محمد جوکار (نویسنده)

ناشر:
بین المللی گاج

درباره کتاب:
آیات و نکات دین و زندگی کنکور عنوان کتابی است از حسین رضائیان که در 368 صفحه و توسط انتشارات بین المللی گاج در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از حسین رضائیان، کتاب زیست جامع(بین المللی گاج) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.