هرگز چشم زخم و سحر را باور نکنید

مولف:
محمد اثنی عشری (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشاراتی نقش نگین

درباره کتاب:
هرگز چشم زخم و سحر را باور نکنید عنوان کتابی است از محمد اثنی عشری که در 0 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشاراتی نقش نگین در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مثبت نگری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1,800 تومــان
موضوعات کتاب
مثبت نگری
چشم زخم