رمان های معاصر فارسی (کتاب چهارم)

مولف:
میمنت (میرصادقی) ذوالقدری (نویسنده)

ناشر:
نیلوفر

درباره کتاب:
رمان های معاصر فارسی (کتاب چهارم) عنوان کتابی است از میمنت (میرصادقی) ذوالقدری که در 260 صفحه و توسط انتشارات نیلوفر در سال 1385 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستانهای فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از میمنت (میرصادقی) ذوالقدری، کتاب‌های شاعری شیفته رنگ(نیلوفر)، این هنر شعر(نیلوفر)، از دیر تا هنوز(اشاره)، رمانهای معاصر فارسی(نیلوفر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,500 تومــان