رمان های معاصر فارسی (کتاب چهارم)

مولف:
میمنت (میرصادقی) ذوالقدری (نویسنده)

ناشر:
نیلوفر

درباره کتاب:
رمان های معاصر فارسی (کتاب چهارم) عنوان کتابی است از میمنت (میرصادقی) ذوالقدری که در 260 صفحه و توسط انتشارات نیلوفر در سال 1385 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستانهای فارسی است. از میمنت (میرصادقی) ذوالقدری، کتاب‌های شاعری شیفته رنگ(نیلوفر)، این هنر شعر(نیلوفر)، از دیر تا هنوز(اشاره)، رمانهای معاصر فارسی(نیلوفر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,500 تومــان