قرآن کریم

گروه مولفان:
علی موسوی گرمارودی (مترجم) | بهاءالدین خرمشاهی (ویراستار) | حسین صدرالحفاظ (ویراستار) | حسین استادولی (ویراستار) | عثمان طه (خطاط)

ناشر:
قدیانی

درباره کتاب:
قرآن کریم عنوان کتابی است با ترجمه علی موسوی گرمارودی که در 0 صفحه و توسط انتشارات قدیانی در سال 1391 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان