کارشناسی ارشد مدیریت مالی

گروه مولفان:
علی اسداللهی (نویسنده) | سید سعید میرواحدی (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
کارشناسی ارشد مدیریت مالی عنوان کتابی است از سید سعید میرواحدی که در 386 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید سعید میرواحدی، کتاب‌های کلینیک محصول(رسا)، نبایدهای کسب و کارهای کوچک و کارآفرینانه(بازاریابی)، تکنیک های تحلیلی در تحقیقات بازاریابی(آییژ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.