بررسی سیستم های قدرت؛ کارشناسی ارشد

گروه مولفان:
احد کاظمی (نویسنده) | آرمان اله یاری (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
بررسی سیستم های قدرت؛ کارشناسی ارشد عنوان کتابی است از احد کاظمی که در 330 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احد کاظمی، کتاب‌های سیستم های قدرت الکتریکی(دانشگاه علم و صنعت ایران)، دینامیک و پایداری سیستم های قدرت(دانشگاه علم و صنعت ایران)، سیستم های قدرت الکتریکی(دانشگاه علم و صنعت ایران)، بررسی سیستم های قدرت(دانشگاه علم و صنعت ایران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
24,000 تومــان