ساختمان داده ها؛ کارشناسی ارشد

مولف:
بهروز تبریزیان (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
ساختمان داده ها؛ کارشناسی ارشد عنوان کتابی است از بهروز تبریزیان که در 268 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.