روانشناسی شخصیت؛ کارشناسی ارشد

گروه مولفان:
مرتضی ساعدی (نویسنده) | سمیه شاهمرادی (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
روانشناسی شخصیت؛ کارشناسی ارشد عنوان کتابی است از مرتضی ساعدی که در 302 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
22,000 تومــان