حقوق مدنی؛ کارشناسی ارشد -جلد 2

مولف:
احمد یوسف زاده (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
حقوق مدنی؛ کارشناسی ارشد -جلد2 عنوان کتابی است از احمد یوسف زاده که در 338 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمد یوسف زاده، کتاب‌های آن بیست و سه نفر(انتشارات سوره مهر)، حقوق مدنی؛ کارشناسی ارشد(مدرسان شریف)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.