روانشناسی بالینی؛ کارشناسی ارشد

گروه مولفان:
احمدعلی نوربالا (نویسنده) | فاطمه ثقفی (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
روانشناسی بالینی؛ کارشناسی ارشد عنوان کتابی است از احمدعلی نوربالا که در 390 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از احمدعلی نوربالا، کتاب از تنش تا آرامش(نسل نواندیش) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.