روانشناسی رشد؛ کارشناسی ارشد

گروه مولفان:
محسن طالب زاده (نویسنده) | اندیشه واحدی (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
روانشناسی رشد؛ کارشناسی ارشد عنوان کتابی است از اندیشه واحدی که در 442 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
34,000 تومــان