بازاریابی کارشناسی ارشد

گروه مولفان:
محمد حقیقی (نویسنده) | علی اکبر افقهی فریمانی (نویسنده) | علی اکبر فقهی فریمانی (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
بازاریابی کارشناسی ارشد عنوان کتابی است از محمد حقیقی که در 470 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد حقیقی، کتاب‌های مدیریت کانال های توزیع و فروش با تاکید بر پخش مویرگی(موسسه کتاب مهربان نشر)، مبانی نظریه پردازی در بازاریابی(موسسه کتاب مهربان نشر)، مدیریت برند در بازاریابی صنعتی-تجاری(نگاه دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
34,000 تومــان