زبان عمومی کارشناسی ارشد

مولف:
مهرداد جوادزاده (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
زبان عمومی کارشناسی ارشد عنوان کتابی است از مهرداد جوادزاده که در 646 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهرداد جوادزاده، کتاب‌های زبان انگلیسی، ادبیات فارسی، اندیشه اسلامی(مدرسان شریف)، زبان عمومی(مدرسان شریف)، مجموعه ی دروس عمومی(مدرسان شریف)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
39,500 تومــان