علم النفس کارشناسی ارشد

مولف:
صادق خدامرادی (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
علم النفس کارشناسی ارشد عنوان کتابی است از صادق خدامرادی که در 238 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از صادق خدامرادی، کتاب روانشناسی مرضی(مدرسان شریف) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.