حسابداری مالی؛ کارشناسی ارشد

گروه مولفان:
وحید بدیعی (نویسنده) | سعید مشایخی فرد (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
حسابداری مالی؛ کارشناسی ارشد عنوان کتابی است از وحید بدیعی که در 714 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از وحید بدیعی، کتاب‌های کارشناسی ارشد زبان تخصصی حسابداری(مدرسان شریف)، نامه ای به یک دوست(بهارسبز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
50,000 تومــان