حسابداری مالی؛ کارشناسی ارشد

گروه مولفان:
وحید بدیعی (نویسنده) | سعید مشایخی فرد (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
حسابداری مالی؛ کارشناسی ارشد عنوان کتابی است از وحید بدیعی که در 714 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1394 به چاپ رسیده است. از وحید بدیعی، کتاب‌های کارشناسی ارشد زبان تخصصی حسابداری(مدرسان شریف)، نامه ای به یک دوست(بهار سبز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
50,000 تومــان