شیمی آلی کارشناسی ارشد

گروه مولفان:
داوود ستم دیده (نویسنده) | سیروان محمدی آذر (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
شیمی آلی کارشناسی ارشد عنوان کتابی است از سیروان محمدی آذر که در 726 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از سیروان محمدی آذر، کتاب شیمی تجزیه(مدرسان شریف) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.