حقوق بین الملل عمومی؛ کارشناسی ارشد

مولف:
محمد شریفی پناه (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
حقوق بین الملل عمومی؛ کارشناسی ارشد عنوان کتابی است از محمد شریفی پناه که در 330 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.