روانشناسی عمومی؛ کارشناسی ارشد

مولف:
مریم درخشان نژاد (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
روانشناسی عمومی؛ کارشناسی ارشد عنوان کتابی است از مریم درخشان نژاد که در 342 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.