کارشناسی ارشد حقوق تجارت

مولف:
افسانه قنبری (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
کارشناسی ارشد حقوق تجارت عنوان کتابی است از افسانه قنبری که در 468 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.