عربی (8) ؛ دوم متوسطه

گروه مولفان:
مصطفی جعفری (نویسنده) | محمد رومیانی (نویسنده)

ناشر:
آبرنگ

درباره کتاب:
عربی (8) ؛ دوم متوسطه عنوان کتابی است از مصطفی جعفری که در 160 صفحه و توسط انتشارات آبرنگ در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان عربی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مصطفی جعفری، کتاب‌های تفکر استراتژیک و مدیریت تحول(رسا)، عربی هفتم(گل واژه)، پیام های آسمان نهم دوره اول متوسطه(گل واژه)، پیام های آسمان هفتم(گل واژه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.